Gyász, a veszteség feldolgozása

Apa elvesztése és annak hatása. Neveléslélektan

Csak a szirupos filmekben létezik az állandó boldogság, mint ahogyan szerencsére távol áll a realitástól az a fajta fikció is, amelyben a családtagokat gonosztevők elrabolják, pisztollyal és robbanószerekkel intéznek el konfliktusokat, és az otthon hagyott gyerekeknek maguknak kell a betörőket elkergetniük.

apa elvesztése és annak hatása

Az élet során aligha kerülhetők el a nehéz helyzetek, amelyek átélése, feldolgozása különleges terheket ró a családra és a szülőkre. A következőkben három, sok család életében problémát jelentő helyzetet mutatunk be részletesen, többek között abból a szempontból, hogy milyen hatást gyakorolnak a felnevelkedő gyerekre, és hogyan enyhíthető a hatásuk.

Gyász, a veszteség feldolgozása

Ma csaknem minden második esetben megváltozik a gyerekeket nevelők, velük egy háztartásban élők személye, egyre nagyobb szerepet játszanak az életükben a nem vér szerinti rokonok.

Az egyszülős családok nem a modernitás vagy a posztmodern éra találmányai: a történelem minden korszakában szép számmal voltak gyerekek, akiket csak az egyik szülő nevelt. Sokan meghaltak, mielőtt a gyermekük felnevelkedett volna, voltak apák és anyák, akik elhagyták a családjukat, Justin fogyni voltak házasságon kívül született gyermekek.

A mai feltételek — az egyszülős helyzet gyakoribbá válása — nemcsak mennyiségi különbséget jelentenek a korábbiakhoz képest. Fontos a szemléleti változás: az egyszülősség általánossá válása következtében a társadalom többi tagja kevésbé tekinti rendkívülinek, ha valaki így él és nevelkedik, az egyszülős státus kevésbé vezet a gyerek vagy a család izoláltságához.

A másik fontos különbség a korábbiakhoz képest, hogy az egyedüli szülőség ma igen sok esetben vállalt, és nem kényszer következtében kialakult helyzet.

apa elvesztése és annak hatása

A mai fejlett országokban az egyszülős családoknak csökkenő hányada jön létre a házasság felbomlása miatt. Egyre többször fordul elő, hogy apa elvesztése és annak hatása szülők nem voltak összeházasodva, vagy nem is éltek együtt, amikor a gyerek vagy gyerekek világra jöttek.

Az egyedülálló szülők a legtöbbször anyák, részben, mert a házaspár saját döntései és a hatóságok a legtöbb esetben az anyát tartják inkább alkalmasnak a gyermeknevelésre, másrészt pedig azért, mivel a magányos gyermekvállalásra egyelőre csak nők képesek. Az egyszülős családok helyzetében kétségkívül több az érzelmi és anyagi kockázati tényező, ám azt sem lehet mondani, hogy minden esetben rosszabbul működnének, mint azok a családok, amelyekben mind a két szülő jelen van.

"Dühös vagyok, szomorú vagyok, fáj, hogy apa meghalt"

A megbélyegzés és az elutasítás ebben az esetben sem megfelelő stratégia, a társadalomnak és az intézményeknek inkább arra kellene törekedniük, hogy többoldalú segítséget nyújtsanak az ilyen helyzetbe került szülőknek, anyáknak.

Elengedhetetlen volna a munkahelyi védelem kiterjesztése, amely a vállalkozói szférában gyakorlatilag megszűnt.

Ugyancsak kárvallottjai az egyedülálló szülők a gyermekintézmények, bölcsődék, óvodák megszüntetésének vagy nehezebb elérhetőségének. Mindennek tudatában sem kétséges, hogy a gyermekek fejlődésével és nevelésével kapcsolatos szakmai tudásunk, felhalmozott tapasztalataink alapján a legjobb, legígéretesebb feltételek akkor biztosíthatók, ha a gyerek nevelésében mind a két szülő, az apa és az anya is részt vesz — ha a családtagok között megfelelő kapcsolat van.

A tapasztalatok szerint a gyerekek még akkor is inkább ragaszkodnának a szülők együttmaradásához, ha a házasfelek már egyáltalán nem kedvelik egymás társaságát. A súlyos és tartós konfliktusok, a megmérgezett légkör ugyanakkor aláássa a gyerekek lelki egészségét is.

apa elvesztése és annak hatása

A gyerekét egyedül nevelő szülő más szerepet játszik a gyerekkel való kapcsolatban, mint akkor, ha a szülőpár egyik feleként neveli a gyerekét. A szülőpár által képviselt nevelési elvárásokban inkább kidomborodik az általános-morális jelleg; ha a szülő egyedül van, akkor érvei, igényei úgy tűnhetnek fel, mintha csak személyes kívánságai apa elvesztése és annak hatása. Így gyakran sérelmet szenved, személyes párharc áldozata lesz apa elvesztése és annak hatása értékközvetítés folyamata.

A szülők maguk is gyakran tapasztalják, hogy jóval hatékonyabb az együttes fellépés, mint az ellenkezője, amely akkor is előfordulhat, amikor az együtt élő pár nem ért egyet.

A szimmetrikusabb kapcsolatok következtében az egyedülálló szülők maguk is gyakran egyenrangú félnek, partnernek tekintik a gyereket, ezáltal a gyerekek kevésbé védettek, számukra a nehezen feldolgozható élmények kevésbé szelektáltak, mint a két szülővel nevelkedő gyerekek számára.

Egyrészt mert a család a gyermek legkorábbi élményeinek forrása a legkorábbi élmények kulcsélmények lehetnekmásrészt mert a legtartósabb, végül a vérségi kapcsolatok tudatán is alapuló, folyamatos érzelmi egység. Fontos funkciója, hogy a társadalmi követelményeket és normákat pozitív és negatív hatásokat közvetíti a gyerekhez.

Sokszor kényszerülnek már egészen kicsi korukban a szülő érzelmi támogatója, védelmezője szerepét vállalni, ami még a pubertás tájékán sem könnyen elviselhető teher egy gyereknek. Ezt a helyzetet örökítette meg a közelmúltban egy angol film, mely a divatos szerző, Nick Hornby regényéből készült Egy fiúról címmel, a világszerte ismert színész, Hugh Grant játszotta benne a főszerepet. A film éves kisfiú főhőse többször kénytelen maga intézkedni és közbelépni anyja depressziós állapotainál, öngyilkossági kísérleteinél, voltaképpen így kerül a jóképű, gazdag, a gyermekek iránt határozott averziókkal viseltető, Grant által megjelenített yuppie-val kapcsolatba.

A valóságban a gyerek számára elviselhetetlen érzelmi teher, ha azzal szembesül, hogy az anyja elveszítette a kontrollt önmaga felett, hiszen így még kevésbé várhatja, hogy gyerekként megkapja tőle a szükséges támogatást.

A gyerekek mély érzelmi érintettségük folytán aligha látják tárgyilagosan a helyzetet, a szomorúság és rémület mellett felbukkan a sértettség és a harag is. Mindez még súlyosabb az egyszülős családok esetében, amikor a gyereknek semmilyen más támasza nincsen.

Ezért józan ésszel csak annak tanácsolható, hogy egyedül vállaljon gyermeket, akit nem fenyeget az érzelmi labilitás, kontrollvesztés nehéz helyzetekben — sajnos azonban nem mindig látható előre, milyen nehéz helyzeteket teremt az élet. A gyermekét egyedül nevelő szülő, anya számára rendkívül fontos az apa támogatása, abban az esetben is, ha partnerként megromlott a kapcsolat.

Hét évvel apám halála után döbbentem rá, hogy sosem engedtem el a tengernyi haragot és a mérhetetlen bűntudatot WMN Olvasási idő kb.

Ilyen helyzet azonban ritkán alakul ki: a megromlott viszony általában azzal jár, hogy a pár egyetlen kérdésben sem ért egyet. Nagy segítség lehet, ha az anyát családja, barátai támogatják. Aktívan támogató nagyszülők esetén az egyedülálló anyáknak több türelmük volt a gyerekneveléshez, és a gyerekek iskolai teljesítménye szignifikánsan jobb volt, mint a támogatással nem rendelkező szülők gyerekeié Weinraub — Gringlas Az egyedülálló anya nevelési attitűdje onetwoslim lv lehetőségei nem azonosak a házaspár egyik tagjaként nevelő anyáéval.

A publicisztikában szó esik a karrierjük derekán, viszonylag későn anyai szerepet vállaló nők nehézségeiről, külső-belső konfliktusairól. Gyakran nehéz megtalálni az egyensúlyt a gyerek és az őt nevelő felnőtt szabadsága, önállóságigénye között, a gyereknevelés csalódást okoz, a gyerekkel való törődés csak egyike lesz a mindennapos rutinnak.

Gyász az iskolában

A gyerekek azonban már egészen kicsi kortól érzékelik a velük kapcsolatos ambivalenciákat, és ez meglátszik kezelhetőségük feltételeiben. Az anyák ettől esetleg még csalódottabbá válnak, vagyis beindul a rossz spirál, amely mindkét félnek csalódást és szomorúságot okoz.

Fontos azt is látnunk, hogy az egyén nem segíthető eredményesen, ha nem családjával, környezetével együttesen segítjük. Észre kell venni lelki sebeinek testi megnyilvánulásait. A szerepek és a feladatok összemosódnak.

Több kutatás is alátámasztotta, hogy az egyedülálló anyáknak különösen gyakran vannak nehézségeik fiúgyerekeik nevelésével. Apa elvesztése és annak hatása ellenére, hogy a megfigyelések szerint nem volt észlelhető különbség az anyák fiaikkal, illetve lányaikkal való kommunikációjában, a fiúkat az egyedülálló anyák kevésbé tudták kontrollálni, nem tudtak megfelelő elvárásokat megfogalmazni velük szemben, és a fiúk kevésbé engedelmeskedtek nekik, mint a lányok Weinraub — Gringlas Az egyszülős családok az esetek többségében rosszabb anyagi helyzetben vannak, mint azok, ahol két szülő van.

Az egyedülálló anyák anyagi forrásai azért is rosszabbak, mert a nők ma is rosszabbul fizetett állásokat töltenek be, mint a férfiak, és gyakran a férfiakéhoz hasonló organikus egészséges fogyókúrás kiegészítők is kevesebbet keresnek.

Az anyagi problémák különösen élesen jelentkeznek napjainkban, amikor a tehetősség, a fogyasztás igen fontos viszonyítási normává változott, és egyre komolyabb anyagi áldozatokra van szükség a gyerek felneveléséhez, taníttatásához. A válás utáni helyzetet, a gyerek kötődéseit is befolyásolhatja a szülők anyagi helyzete: gyakran előfordul, hogy a jóval kedvezőbb anyagi helyzetbe került apa fogyasztási cikkek segítségével igyekszik maga mellé állítani a gyerekeket.

A válás A válás története A modernizációt megelőzően a családi élet kérdéseiben az egyházak álláspontja volt a döntő. A protestáns mozgalmak a korábbi kereszténység házasságra vonatkozó egész doktrínáját elutasították; Kálvin és Luther nem tiltakoztak az ellen, hogy a szüzesség és a cölibátus magasabb rendű volna, mint a házasság.

 • Kult: "Dühös vagyok, szomorú vagyok, fáj, hogy apa meghalt" | ecomont.hu
 • Pálvölgyi Rita, pszichiáter, pszichoterapeuta A gyász, a veszteségeink feldolgozása az élet szerves részét képezi, ugyanakkor a legnehezebb feladatot jelenti.
 • Fogyókúrás rajzfilmek
 • Fogyni nyáron gyorsan
 • Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből
 • Hangulatváltozások és fogyás

Ugyanakkor nem fogadták el a házasság felbonthatatlanságát sem. A katolikus egyház a protestáns bírálatok hatására erősítette meg és kodifikálta a házasság felbonthatatlanságára vonatkozó dogmáit. A válás liberalizációjára azonban csak jóval a reformáció után, a XIX. Ennek előfeltétele volt a házasság szekularizációja, melynek eredményeképpen a mai fejlett világ egyre több országában váltak a családi ügyek jogi kezelésűvé.

A liberalizáció első szakaszában a válás bizonyos körülmények durvaság, hűtlenség, impotencia, meddőség fennállása esetén volt kimondható.

apa elvesztése és annak hatása

Végül az as évek után a válás megítélésében szinte minden országban megszűnt a vétségalapú eljárás, a válás kimondásához elég volt annak megállapítása, hogy a házasfelek között végérvényesen megromlott a kapcsolat.

Gyakran felmerülő kérdés, milyen kapcsolat van a válás törvényi szabályozása és a válások aránya között. A szakértők között konszenzus van a tekintetben, hogy a válások számának növekedésében alapvetően a gazdasági és munkakényszerek megszűnése játszott szerepet.

Emellett feltétlenül figyelembe kell venni a mentalitás változásait: a mai ember egészen másként tekint a másokhoz való alkalmazkodásra és saját érzelmeire, mint a száz évvel ezelőtti.

Ugyanakkor nem mondható, hogy a törvényi szabályozás egyáltalán nincs hatással a válások számára. A családjogi szempontból extrém liberális jogelveket megvalósító Szovjetunióban egyszerű adminisztratív eljárással bármelyik fél óhajából felbontható volt a házasság. A válások száma néhány év alatt megsokszorozódott, gyakorlatilag minden második házasság felbomlott, úgyhogy a harmincas években a hatóságok kénytelenek voltak szigorítani a válási törvényeken.

 • Gyász az iskolában | Pedagógiai Folyóiratok
 • Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek.
 • Fogyás zsírsejtek
 • Króm fogyás vélemények
 • Gyász, a veszteség feldolgozása
 • A hóborsó fogyás előnyei

A másik példa Olaszország, ahol egészen a hetvenes évekig tilos volt a válás az egyház nyomására. Wallerstein apa elvesztése és annak hatása Kelly kutatásai szerint az elvált szülők gyermekeinek egyharmada érettebbé válik, mint kortársai, egy másik harmad valahogyan átvészeli, bár szenved tőle, és hosszabb távon is lehetnek nehézségei.

A környezet befolyásoló hatása a szorongás kialakulásában, állandósulásában

Apa elvesztése és annak hatása harmadik harmad esetében súlyos zavarok állnak be a pszichoszociális fejlődésben. A fenti adatok nem pontos felmérésen, hanem becslésen alapulnak; általánosságban nem lehet pontos előrejelzést adni arra nézve, milyen lesz a válás hosszú távú hatása.

apa elvesztése és annak hatása

A környezet egyik legfontosabb tagjának, az egyik szülőnek a családból való kiválása mindenképpen különleges izgalmakkal és problémákkal apa elvesztése és annak hatása. A gyerekeket megrémítik a szülők indulatai és korábbi életük radikális átalakulása Collins — Coltrane Több szerző Wallerstein — KellyWenshak- SartrockGarmezy munkája alapján az alábbi szempontokat gyűjtöttük össze, mint amelyek nagymértékben befolyásolják a válás hatását a gyerekek életére és lelki háztartására: A konfliktus és az ellenségesség mértéke.

Válás esetén nem a családi helyzet megváltozása a gyereket fenyegető legveszélyesebb körülmény, hanem a szülők egymással szembeni ellenséges magatartása. A szülők nem vesznek tudomást arról, hogy a gyerek, részben az ő saját inspirációikra, korábban egészen más, szeretetteljes képet alkotott a másik félről.